medium-chakraset

STEMVORKSETS

De sets zijn onderverdeeld in drie groepen:

 

  • Harmonische sets. Deze zijn gebaseerd op specifieke onderlinge verhoudingen tussen stemvorken, zoals toonladders of binaural beats. Je vindt hier de Pythagorasset en de verschillende setjes met binaural beats of zwevende tonen.

 

 

!